Een consult van drie kwartier kost € 90,- en dient binnen 2 weken overgemaakt te worden. Aan het einde van de behandeling is het mogelijk om de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk bij je ziektenkostenverzekeraar te declareren, mits je 18 jaar of ouder bent en door de huisarts met een DSM-classificatie ('psychische stoornis') bent doorverwezen. Met een restitutiepolis worden de kosten voor mijn Basis GGZ-hulp volledig vergoed, maar met een naturapolis kan dit minder zijn omdat ik een contractvrije psycholoog ben. Dit wil zeggen dat ik wel aan alle eisen voldoe (BIG- geregistreerde GZ-psycholoog met kwalitetisstatuuut), maar er voor heb gekozen niet langer contracten met de ziektenkostenverzekeraars aan te gaan. Kijk voor de vergoeding op het vergoedingenoverzicht van je ziektekostenverzekering en voor meer informatie over een contractvrije psycholoog op  www.contractvrijepsycholoog.nl.

 
 


Psychologenpraktijk Spiegeloog
Mw. drs. S.A.Schwerdfeger 
Plein 13
 2291 CA Wateringen
M 06-38270228
E spiegeloogss@gmail.com


unvgzp   psyzorghoflanden