Kosten en vergoeding
 
Ik hanteer de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) voor 2024 heeft bepaald. Dit is het zogenaamde marktconforme tarief. Voor het eerste consult (intake/diagnostiek) geldt een prijs van € 159,70. Hierna kosten de consulten € 135,89 per keer (45 minuten). De ziektekostenverzekeraars zijn verplicht om alle zorg die onder de vergoede zorg valt -in ieder geval gedeeltelijk- te vergoeden, maar zij doen dit pas nadat het eigen risico (€ 385,00 per kalenderjaar) is verbruikt. Hoeveel er uitgekeerd wordt is per verzekeraar en polis verschillend en varieert van 53 % tot en met 98 % van het marktconforme tarief. Alleen een restitutiepolis keert 100% uit. Vraag het dus goed na bij je ziektekostenverzekeraar en zorg voor een geldige verwijsbrief van je huisarts of ARBO-arts. Zowel jij als ik dienen een (kopie) van de verwijsbrief in ons bezit te hebben. 

De kosten dienen direct na het consult te worden afgerekend of in ieder geval binnen 2 weken aan mij worden overgemaakt. Binnen een week na het consult stuur ik je een nota per mail die je bij je ziektekostenverzekeraar kunt declareren.

Mijn hulp valt onder de Generalistische Basis GGZ. Als BIG-geregistreerde GZ-psycholoog en regiebehandelaar met Kwalitetisstatuut sectie II voldoe ik aan de eisen die zorgverzekeraars stellen, maar ik heb niet langer contracten met de verzekeraars. Kijk eventueel op www.contractvrijepsycholoog.nl voor meer uitleg over deze keuze.

Gemaakte afspraken die niet worden nagekomen en niet binnen 24 uur voor aanvang zijn afgezegd worden in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 50,00 en worden niet door je ziektekostenverzekeraar vergoed.

Als je hulpvraag niet onder de vergoede zorg blijkt te vallen zijn coachingsgesprekken mogelijk tegen een  tarief van € 115 per keer. Dit kan dan niet bij je ziektekostenverzekeraar worden gedeclareerd. Als een derde partij betaalt kunnen in overleg weer andere tarieven gelden.

Contact